transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Stödjande strukturer. En fallstudie om hur skolan möter elever inom autism

Författare och institution:
Ulla Alexandersson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
ISBN:
978-91-28-00470-1
Antal sidor:
57
Publikationstyp:
Rapport
Förlag:
Specialpedagogiska skolmyndigheten
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
Postens nummer:
203978
Posten skapad:
2014-10-09 10:40
Posten ändrad:
2014-11-07 11:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007