transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Comparison between pain at discography and morphological disc changes at axial loaded MRI in patients with low back pain.

Författare och institution:
Hanna Hebelka (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Helena Brisby (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Tommy H. Hansson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi)
Publicerad i:
European spine journal : official publication of the European Spine Society, the European Spinal Deformity Society, and the European Section of the Cervical Spine Research Society, 23 ( 10 ) s. 2075-82
ISSN:
1432-0932
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Discogenic pain is induced by axial load, but there are no studies evaluating the influence of dynamic MRI in relation to provoked pain at discography. The aim of this study was to investigate the relationship between discography-induced pain and morphological disc changes, occurring during axial loaded MRI (alMRI). A secondary aim was to compare and register the frequency of provoked concordant pain at alMRI and discography.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Ortopedi
Postens nummer:
203923
Posten skapad:
2014-10-08 12:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007