transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Conclusions and Discussion

Författare och institution:
Anders Larsson (Institutionen för ekonomi och samhälle, Kulturgeografi); Marco te Brömmelstroet (-); Carey Curtis (-); Dimitris Milakis (-)
Publicerad i:
COST Action TU1002 - Assessing Usability of Accessibility Instruments, s. 173-183
ISBN:
978-90-90-28212-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
COST Office
Förlagsort:
Brussels
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Miljöanalys och bygginformationsteknik ->
Fysisk planläggning
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Kulturgeografi
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Social och ekonomisk geografi ->
Bebyggelseforskning
Postens nummer:
203889
Posten skapad:
2014-10-07 16:45
Posten ändrad:
2016-05-10 10:56

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007