transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Response: Platelets do not generate activated factor XII-how inappropriate experimental models have led to misleading conclusions.

Författare och institution:
Niklas Boknäs (-); Lars Faxälv (-); Jakob O Ström (-); Pentti Tengvall (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Elvar Theodorsson (-); Sofia Ramström (-); Tomas L Lindahl (-)
Publicerad i:
Blood, 124 ( 10 ) s. 1692-4
ISSN:
1528-0020
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Postens nummer:
203862
Posten skapad:
2014-10-07 14:55
Posten ändrad:
2014-11-28 11:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007