transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

J . Ross Wagner , Reading the Sealed Book : Old Greek Isaiah and the Problem of Septuagint Hermeneutics. FAT 88. Tübingen: Mohr Siebeck, 2013.

Författare och institution:
Staffan Olofsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion)
Publicerad i:
Svensk Exegetisk Årsbok, 79 s. 206-209
ISSN:
1100-2298
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Postens nummer:
203821
Posten skapad:
2014-10-07 11:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007