transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Reporting standards for studies of diagnostic test accuracy in dementia: The STARDdem Initiative.

Författare och institution:
Anna H Noel-Storr (-); Jenny M McCleery (-); Edo Richard (-); Craig W Ritchie (-); Leon Flicker (-); Sarah J Cullum (-); Daniel Davis (-); Terence J Quinn (-); Chris Hyde (-); Anne W S Rutjes (-); Nadja Smailagic (-); Sue Marcus (-); Sandra Black (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Carol Brayne (-); Mario Fiorivanti (-); Julene K Johnson (-); Sascha Köpke (-); Lon S Schneider (-); Andrew Simmons (-); Niklas Mattsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Patrick M M Bossuyt (-); Gordon Wilcock (-); Rupert McShane (-)
Publicerad i:
Neurology, 83 ( 4 ) s. 364-73
ISSN:
1526-632X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
To provide guidance on standards for reporting studies of diagnostic test accuracy for dementia disorders.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Nyckelord:
Dementia, diagnosis, Diagnostic Techniques, Neurological, standards, Guidelines as Topic, Humans, Reproducibility of Results
Postens nummer:
203818
Posten skapad:
2014-10-07 11:12
Posten ändrad:
2014-11-08 13:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007