transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Targeting synaptic pathology with a novel affinity mass spectrometry approach.

Författare och institution:
Ann Brinkmalm-Westman (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Gunnar Brinkmalm (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); William G Honer (-); Julie A Moreno (-); Joel Jakobsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Giovanna R Mallucci (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Annika Öhrfelt (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Molecular & cellular proteomics : MCP, 13 ( 10 ) s. 2584-92
ISSN:
1535-9484
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
We report a novel strategy for studying synaptic pathology by concurrently measuring levels of four SNARE complex proteins from individual brain tissue samples. This method combines affinity purification and mass spectrometry and can be applied directly for studies of SNARE complex proteins in multiple species or modified to target other key elements in neuronal function. We use the technique to demonstrate altered levels of presynaptic proteins in Alzheimer disease patients and prion-infected mice.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
203813
Posten skapad:
2014-10-07 11:05

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007