transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Tau, s-100 calcium-binding protein B, and neuron-specific enolase as biomarkers of concussion-reply.

Författare och institution:
Pashtun Shahim (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
JAMA neurology, 71 ( 7 ) s. 926-7
ISSN:
2168-6157
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Nyckelord:
Athletes, Brain Concussion, diagnosis, Hockey, injuries, Humans, Male
Postens nummer:
203808
Posten skapad:
2014-10-07 10:52
Posten ändrad:
2014-11-07 08:08

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007