transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Increased Levels of Chitotriosidase and YKL-40 in Cerebrospinal Fluid from Patients with Alzheimer's Disease.

Författare och institution:
Christoffer Rosén (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Carl-Henrik Andersson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Ulf Andreasson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); José L Molinuevo (-); Maria Bjerke (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Lorena Rami (-); Albert Lladó (-); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Dementia and geriatric cognitive disorders extra, 4 ( 2 ) s. 297-304
ISSN:
1664-5464
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The cerebrospinal fluid (CSF) biomarkers total tau, abnormally phosphorylated tau and amyloid β 1-42 are strongly associated with Alzheimer's disease (AD). Apart from the pathologic hallmarks that these biomarkers represent, other processes such as inflammation and microglial activation are present in the brains of patients with AD. New biomarkers related to these processes could be valuable for the diagnosis and follow-up of AD patients and for the evaluation of inflammation-related pathologies.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
203802
Posten skapad:
2014-10-07 10:33

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007