transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Interview: Jan Aart Scholte

Författare och institution:
Jan Aart Scholte (Institutionen för globala studier)
Publicerad i:
Globalizations, 11 ( 4 ) s. 503-513
ISSN:
1474-7731
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Globaliseringsstudier
Ytterligare information:
Interviewer: Paul James
Postens nummer:
203745
Posten skapad:
2014-10-06 12:54
Posten ändrad:
2014-10-28 15:26

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007