transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

What Factors Are Associated With Impacted Canines in Cleft Patients?

Författare och institution:
Anna Westerlund (Institutionen för odontologi); Mats Sjöström (-); Lena Björnström (-); Maria Ransjö (Institutionen för odontologi)
Publicerad i:
Journal of oral and maxillofacial surgery : official journal of the American Association of Oral and Maxillofacial Surgeons, 72 ( 11 ) s. 2109–2114
ISSN:
1531-5053
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
It is important to predict and prevent the impaction of canines. The aim of this study was to estimate the prevalence of impacted canines in patients with unilateral cleft lip and palate (UCLP) and to identify factors associated with impaction.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Odontologi ->
Biomaterial
Postens nummer:
203597
Posten skapad:
2014-10-01 15:32
Posten ändrad:
2014-11-06 15:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007