transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Deviations of inorganic and organic carbon content in hypomineralised enamel

Författare och institution:
Fabian Taube (-); Jörgen G Norén (Institutionen för odontologi); Maciej Jozef Marczewski (Institutionen för teknisk fysik, Fasta tillståndets fysik, Chalmers)
Publicerad i:
Journal of Dentistry, 43 ( 2 ) s. 269–278
ISSN:
0300-5712
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2015
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Objectives: The purpose of this study was to discriminate hypomineralised enamel of permanent first molars from normal enamel by means of spectroscopic methods. Methods: The present study was conducted using Multi spot Raman Fourier Transform Spectroscopy, Diffuse Reflectance Infrared Fourier Transform Spectroscopy (FTIR) and X-ray diffraction (XRD). Results: Raman-spectroscopy indicated significantly more B-type carbonate and hydrocarbons in hypomineralised enamel diagnosed as MIH (Molar Incisor Hypomineralisation). From XRD analysis, no changes in crystallinity of the enamel apatite could be found. Conclusions: Using multi spot Raman-spectroscopy, a significant molecular discrimination between normal and hypomineralised enamel could be made.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Oorganisk kemi ->
Fasta tillståndets kemi
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Oorganisk kemi ->
Bio-oorganisk kemi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Nyckelord:
Hypomineralised enamel, MIH, oral health management, Raman-spectroscopy, FTIR-spectroscopy, SEM
Postens nummer:
203571
Posten skapad:
2014-10-01 12:32
Posten ändrad:
2016-10-17 16:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007