transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Platelet count and function in paediatric cardiac surgery: a prospective observational study.

Författare och institution:
Birgitta S Romlin (-); Fredrik Söderlund (-); Håkan Wåhlander (-); B Nilsson (-); F Baghaei (-); Anders Jeppsson (Institutionen för medicin, avdelningen för molekylär och klinisk medicin)
Publicerad i:
British journal of anaesthesia, 113 ( 5 ) s. 847-854
ISSN:
1471-6771
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Platelet deficiency, impaired platelet function, or both increase the risk of bleeding complications. We assessed platelet count and function during and after paediatric cardiac surgery. Secondary aims included the effect of modified ultrafiltration, identification of factors associated with platelet dysfunction, and to assess associations between platelet function and transfusion requirements.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Anestesi och intensivvård
Nyckelord:
blood, platelets complications, haemorrhage heart, congenital defects surgery, cardiovascular transfusion
Postens nummer:
203461
Posten skapad:
2014-09-29 14:01
Posten ändrad:
2015-02-17 13:36

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007