transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

CLISS students’ background factors

Författare och institution:
Britt Marie Apelgren (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
AILA World Congress 10-15 August 2014 Brisbane Australia,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This paper will present results based on a student survey, part of the CLISS project. It will focus on and discuss a variety of background factors, such as gender, socioeconomic factors, language experiences and linguistic background, as well as attitudes to school and choice of CLIL and non-CLIL education.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik ->
Subject didactics
Postens nummer:
203447
Posten skapad:
2014-09-29 11:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007