transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Delay and inequality in treatment of the elderly with suspected acute coronary syndrome.

Författare och institution:
Berglind Libungan (-); Thomas Karlsson (Akademistatistik & Institutionen för medicin, avdelningen för samhällsmedicin och folkhälsa, enheten för arbets-och miljömedicin); Geir Hirlekar (-); Per Albertsson (-); Johan Herlitz (-); Annica Ravn-Fischer (-)
Publicerad i:
International journal of cardiology, 176 ( 3 ) s. 946–950
ISSN:
1874-1754
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
The aim of this study is to determine differences between elderly patients (≥80years) and younger patients with suspected acute coronary syndrome (ACS) regarding delay times before diagnostic tests and treatments.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Kardiologi ->
Kardiovaskulär medicin
Postens nummer:
203431
Posten skapad:
2014-09-29 10:21
Posten ändrad:
2016-08-30 14:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007