transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Review of Jan Lauwereyns, Brain and the Gaze

Författare och institution:
Helge Malmgren (Institutionen för filosofi, lingvistik och vetenskapsteori)
Publicerad i:
Metapsychology Online Reviews, 18 ( 26 )
ISSN:
1931-5716
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Psykologi ->
Psykologi (exklusive tillämpad psykologi) ->
Kognitionsforskning
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Filosofi ->
Teoretisk filosofi
Nyckelord:
perception, vision, gaze, intentionality
Postens nummer:
203397
Posten skapad:
2014-09-27 12:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007