transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Young children’s modes and trajectories of participation in preschool.

Författare och institution:
Anne Kultti (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
the 66th OMEP World Assembly and Congress: Children’s Cultural Words, Organisation Mondiale pour l´Éducation Préscolaire,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
203395
Posten skapad:
2014-09-27 10:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007