transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Hat die Erinnerung ihren Platz gefunden? Kommunikatives Gedächtnis als Herausforderung in der Identitätsforschung.

Författare och institution:
Izabela A. Dahl (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Forum för Tysklandstudier, Uppsala, 6.5.2010,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, poster
Publiceringsår:
2010
Språk:
tyska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
203308
Posten skapad:
2014-09-25 13:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007