transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Polska judar eller judiska polacker? - Narrativa identiteter och kategoriseringar av judiska migranter

Författare och institution:
Izabela A. Dahl (Historiska institutionen)
Publicerad i:
Sektion: Muntlig historia. Narrativa identiteter och utopiska berättelser, Svenska Historikermötet, Lund, 24.4-26.4.2008,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskning om Europa
HUMANIORA ->
Annan humaniora ->
Kulturstudier
Postens nummer:
203273
Posten skapad:
2014-09-25 11:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007