transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Sveriges relationer med Polen under det kalla kriget. Från kontakternas revitalisering till bistånd till polsk opposition

Författare och institution:
Izabela A. Dahl (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
sektion: I kalla krigets skugga; konferens: Svenska historikermötet 2014, Stockholm 8.-10.5.2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Övrig annan samhällsvetenskap ->
Forskning om Europa
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
Postens nummer:
203254
Posten skapad:
2014-09-24 19:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007