transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Doing social history. Some remarks on social categorisations, intersectionality and research sources

Författare och institution:
Izabela A. Dahl (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Seminar: Class and Intersectionality; Nordeuropa-Institut, Humboldt-Universität zu Berlin 26-27.5.2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Tvärvetenskapliga studier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Genusstudier
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Annan samhällsvetenskap ->
Internationell Migration och Etniska Relationer (IMER)
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
Postens nummer:
203253
Posten skapad:
2014-09-24 19:48
Posten ändrad:
2014-09-24 19:59

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007