transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Lexical expansion in the HAVE and BE perfect in Dutch. A constructionist prototype account

Författare och institution:
Evie Coussé (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Diachronica, 31 ( 2 ) s. 159–191
ISSN:
0176-4225
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Nederländska
Nyckelord:
perfect, grammaticalization, semantic compatibility, construction grammar, lexical expansion, collostructional analysis, prototype, transitivity
Postens nummer:
203223
Posten skapad:
2014-09-24 15:05
Posten ändrad:
2014-10-14 15:55

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007