transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transfer and transition in patients with congenital heart disease. What, why, when and how?

Författare och institution:
Philip Moons (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa); Eva Goossens (-); Ewa-Lena Bratt (Institutionen för vårdvetenskap och hälsa)
Publicerad i:
XXXXIV Nordic Paediatric Cardiology Meeting in Umeå. 17-19 sept 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Hälsovetenskaper
Nyckelord:
Transition and transfer in patients with congenital heart disease
Postens nummer:
203182
Posten skapad:
2014-09-23 18:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007