transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Adrian A.S. Zuckerman, Civil Procedure

Författare och institution:
Jakob Heidbrink (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Juridisk tidskrift, 2004-05 ( 4 ) s. 942-951
ISSN:
1100-7761
Publikationstyp:
Artikel, recension
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Processrätt ->
Civilprocess
Postens nummer:
202953
Posten skapad:
2014-09-18 10:40

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007