transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transporträttslig preskription för en produktskada?

Det beror på...

Författare och institution:
Jakob Heidbrink (Juridiska institutionen)
Publicerad i:
Juridisk Tidskrift, 2008-09 ( 1 ) s. 100-109
ISSN:
1100-7761
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2008
Språk:
svenska
Sammanfattning (abstract):
Diskuterar och analyserar Högsta domstolens dom i det såkallade Vikingstadsmålet.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt ->
Speciell avtalsrätt
Nyckelord:
Transporträtt, Preskription, Rättsfallskommentar
Postens nummer:
202941
Posten skapad:
2014-09-18 10:25

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007