transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Logistikavtalet

Allmän kontraktsrätt i transporträttslig miljö

Författare och institution:
Jakob Heidbrink (Juridiska institutionen)
ISBN:
917678603X
Antal sidor:
313
Publikationstyp:
Doktorsavhandling
Förlag:
Iustus
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2005
Språk:
svenska
Datum för examination:
2005-10-05
Tidpunkt för examination:
10:00
Opponent:
Hannu Honka
Sammanfattning (abstract):
Behandlar det nya logistikavtalet och inordnar det i den kontraksträttsliga systematiken med hjälp av de kontraktsrättsliga sanktionerna.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt ->
Allmän avtalsrätt
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Juridik ->
Juridik (exklusive juridik och samhälle) ->
Civilrätt ->
Speciell avtalsrätt
Nyckelord:
Transporträtt, Logistik
Postens nummer:
202934
Posten skapad:
2014-09-18 10:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007