transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Fint språk / Good Language. Festskrift till Lars-Gunnar Andersson

Redaktör(er):
Karin Helgesson (Institutionen för svenska språket); Hans Landqvist (Institutionen för svenska språket); Benjamin Lyngfelt (Institutionen för svenska språket); Jenny Nilsson (-); Catrin Norrby (-); Bo Ralph (Institutionen för svenska språket)
Utgiven i serie vid Göteborgs universitet:
Meijerbergs arkiv för svensk ordforskning, ISSN 0348-7741 ; nr 41
ISBN:
978-91-87850-00-4
Antal sidor:
216
Publikationstyp:
Bok med redaktör, refereegranskad
Förlag:
Meijerbergs institut för svensk etymologisk forskning
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Övriga germanska språk ->
Engelska språket
Ytterligare information:
Artiklar på engelska (4) och svenska (16), CD på svenska,
Postens nummer:
202819
Posten skapad:
2014-09-16 12:53
Posten ändrad:
2014-10-14 15:43

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007