transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Pedagogical documentation (Introduction)

Författare och institution:
Marjatta Kalliala (-); Ingrid Pramling Samuelsson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Early Years: An International Research Journal, 34 ( 2 )
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
202780
Posten skapad:
2014-09-15 15:50
Posten ändrad:
2014-09-15 16:30

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007