transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Islam och muslimer i Sverige - en kunskapsöversikt

Författare och institution:
Göran Larsson (Institutionen för litteratur, idéhistoria och religion & Linnécentret for forskning om lärande (LinCS))
ISBN:
978-91-980611-6-1
Antal sidor:
222
Publikationstyp:
Bok
Förlag:
Nämnden för statligt stöd till trossamfund, SST
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion
Nyckelord:
Islam, Muslimer, Sverige, tidigare forskning
Postens nummer:
202723
Posten skapad:
2014-09-15 08:51

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007