transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Parents negotiating change: A middle class lens on disability, education and private schooling in urban India

Författare och institution:
Shruti Johansson (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik)
Publicerad i:
Paper presented at symposium (Politics of Disability and Education: Perspectives from the Global South), at British Association of International and Comparative Education conference in Bath, 8-10 September, 2014. ,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
Postens nummer:
202697
Posten skapad:
2014-09-12 21:44

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007