transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

'En feodal revolution i Sverige och frågan om stora och små gårdar'

Författare och institution:
Thomas Lindkvist (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Olof Karsvall & Kristofer Jupiter (utg.) Medeltida storgårdar. 15 uppsatser om ett tvärvetenskapligt forskningsproblem (Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi, 131), s. 9-21
ISBN:
978-91-87403-07-1
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Kungl Gustav Adolfs Akademien för svensk folkkultur
Förlagsort:
Uppsala
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi
Postens nummer:
202646
Posten skapad:
2014-09-11 14:41

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007