transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Elever i årskurs 3 läser och samtalar om texter: En interventionsstudie

Författare och institution:
Monica Reichenberg (Institutionen för pedagogik och specialpedagogik); Britt-Marie Emanuelsson (-)
Publicerad i:
Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge, 8 ( 1 ) s. 1-17
ISSN:
1504-9922
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Pedagogik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Didaktik
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Utbildningsvetenskap ->
Lärande
Nyckelord:
läsning, reading
Postens nummer:
202645
Posten skapad:
2014-09-11 14:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007