transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Integrated Conservation of Built Environments: Swedish Reflections from Three Decades of Program Development

Författare och institution:
Bosse Lagerqvist (Institutionen för kulturvård); Ingrid Martins Holmberg (Institutionen för kulturvård); Ola Wetterberg (Institutionen för kulturvård)
Publicerad i:
Preservation Education: Sharing Best Practices and Finding Common Ground, s. 114-130
ISBN:
978-1-61168-595-4
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
University Press of New England
Förlagsort:
Lebanon, New Hampshire, USA
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Arkitekturteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Samhällsbyggnadsteknik ->
Annan samhällsbyggnadsteknik
HUMANIORA ->
Konst ->
Arkitektur
Nyckelord:
Preservation, Education, integrated conservation
Postens nummer:
202621
Posten skapad:
2014-09-11 10:52
Posten ändrad:
2014-09-18 18:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007