transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Promising ever more: An empirical account of Swedish parties' pledge making during 20 years

Författare och institution:
Nicklas Håkansson (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG)); Elin Naurin (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
Party Politics, 22 ( 3 ) s. 393-404
ISSN:
1354-0688
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2016
Språk:
engelska
Sammanfattning (abstract):
This study argues that three recent societal trends have increased parties’ incentives to give election promises in campaigns: the increasing volatility of voters, the professionalization and marketization of politics, and the mediatization of politics. Arguments are empirically tested on the case of Sweden between 1991 and 2010. All promises presented in election manifestos by Swedish parliamentary parties are analyzed, enabling analyses of six elections, nine parties, 44 manifestos and almost 4000 election promises. We find that Swedish parties increased their pledge making considerably during the period, from an average of 46 per manifesto to 149. Specific promises have increased, as have the pledges that are unrelated to other parties’ pledges. Altogether, the results point at an increasingly specific vote choice for voters.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Statsvetenskap (exklusive studier av offentlig förvaltning och globaliseringsstudier)
Nyckelord:
campaign activities, content analysis, election promises, party change/adaptation, Sweden
Postens nummer:
202571
Posten skapad:
2014-09-10 11:17
Posten ändrad:
2016-06-08 13:31

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007