transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Optimization of 177Lu-octreotate treatment of neuroendocrine tumours

Författare och institution:
Eva Forssell-Aronsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center); Johan Spetz (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center); Britta Langen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center & Institutionen för teknisk fysik, Nukleär teknik, Chalmers); Johanna Dalmo (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center); Maria Larsson (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Mikael Montelius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Nils Rudqvist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik & Sahlgrenska Cancer Center); Toshima Z Parris (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi & Sahlgrenska Cancer Center); Yvonne Arvidsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi); Maria Ljungberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för radiofysik); Khalil Helou (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för onkologi, radiofysik, radiologi och urologi, Avdelningen för onkologi & Sahlgrenska Cancer Center); Ola Nilsson (Institutionen för biomedicin, avdelningen för patologi & Sahlgrenska Cancer Center); Bo Wängberg (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för kirurgi och kirurgisk gastroforskning, Avdelningen för kirurgi & Sahlgrenska Cancer Center)
Publicerad i:
3rd Swedish Cancer Research Meeting, Stockholm, Sweden, September 2-3, 2014,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Cancer och onkologi
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Radiofysik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Klinisk medicin ->
Radiologi och bildbehandling ->
Strålningsbiologi
Postens nummer:
202497
Posten skapad:
2014-09-08 19:33
Posten ändrad:
2014-11-28 13:23

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007