transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Symmetrization of Plurisubharmonic and Convex Functions

Författare och institution:
Robert Berman (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU); Bo Berndtsson (Institutionen för matematiska vetenskaper, matematik, Chalmers/GU)
Publicerad i:
Indiana University Mathematics Journal, 63 ( 2 ) s. 345-365
ISSN:
0022-2518
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
We show that Schwarz symmetrization does not increase the Monge-Ampere energy for S-1-invariant plurisubharmonic functions in the ball. As a result, we derive a sharp Moser-Trudinger inequality for such functions. We also show that similar results do not hold for other balanced domains except for complex ellipsoids, and discuss related questions for convex functions.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Matematik
Nyckelord:
Plurisubharmonic, Monge-Ampere, Mathematics
Postens nummer:
202478
Posten skapad:
2014-09-08 15:34
Posten ändrad:
2016-09-14 16:09

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007