transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Transient Pressure Changes in the Spinal Canal under Rapid Headmovements

Författare och institution:
Mats Y. Svensson (Institutionen för personskadeprevention, Chalmers); Bertil Aldman (Institutionen för personskadeprevention, Chalmers); Per Lövsund (Institutionen för personskadeprevention, Chalmers); Torsten Seeman (Medicinska institutionen); Tore Örtengren (Medicinska institutionen)
Publicerad i:
Proc. of the World Congress on Medical Physics and Biomedical Engineering, San Antonio, Texas, USA,
Publikationstyp:
Konferensbidrag, övrigt
Publiceringsår:
1988
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Maskinteknik ->
Farkostteknik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurovetenskap
Chalmers styrkeområden:
Livsvetenskaper
Transport
Postens nummer:
202418
Posten skapad:
2014-09-07 18:13
Posten ändrad:
2015-01-27 09:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007