transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The bone-implant interface – Nano-osseointegration of functionally loaded, nano-textured, human dental implants

Författare och institution:
Furqan A. Shah (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Bengt Nilson (-); Rickard Brånemark (-); Peter Thomsen (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap); Anders Palmquist (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för biomaterialvetenskap)
Publicerad i:
Abstract, 26th European Conference on Biomaterials, 3 september, Liverpool, UK,
Publikationstyp:
Konferensbidrag - refereegranskat abstract
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Kemi ->
Materialkemi
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Medicinteknik ->
Medicinska material och protesteknik
TEKNIK OCH TEKNOLOGIER ->
Nanoteknik
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Medicinsk bioteknologi (med inriktning mot cellbiologi)
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinsk bioteknologi ->
Biomaterialvetenskap
Ytterligare information:
http://esb2014.org/
Postens nummer:
202391
Posten skapad:
2014-09-05 20:38
Posten ändrad:
2014-11-13 13:27

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007