transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Politiker till vänster och höger

Författare och institution:
David Karlsson (Förvaltningshögskolan); Mikael Gilljam (Statsvetenskapliga institutionen)
Publicerad i:
David Karlsson och Mikael Gilljam (red): Svenska politiker. Om de folkvalda i riksdag, landsting och kommun, s. 23-40
ISBN:
978-91-7359-080-8
Publikationstyp:
Kapitel
Förlag:
Santérus förlag
Förlagsort:
Stockholm
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Statsvetenskap ->
Studier av offentlig förvaltning
Nyckelord:
politiker, politiska representanter, folkvalda, ideologi, vänster och höger, politiska åsikter, partier, kommuner, landsting, riksdag, kommunpolitiker, kommun- och landstingsfullmäktigeundersökningen, KOLFU, riksdagsundersökningen
Postens nummer:
202245
Posten skapad:
2014-09-02 22:49
Posten ändrad:
2014-09-02 23:11

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007