transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

The Fitness Revolution. Historical Transformations in the Global Gym and Fitness Culture

Författare och institution:
Jesper Andreasson (-); Thomas Johansson (Institutionen för pedagogik, kommunikation och lärande)
Publicerad i:
Sport Science Review, 13 ( 3-4 ) s. 90-112
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Sociologi
Postens nummer:
202236
Posten skapad:
2014-09-02 13:32
Posten ändrad:
2014-11-05 11:07

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007