transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Politikers retoriska självförsvar under mediedrev – Hur statusläran kan ge ny kunskap om politiska intervjuer

Författare och institution:
Peter Dahlgren (Institutionen för journalistik, medier och kommunikation (JMG))
Publicerad i:
Nordicom Information, 35 ( 3-4 ) s. 33-47
ISSN:
0349-5949
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2013
Språk:
svenska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Under 2011 var de svenska riksdagspolitikerna Carl Bildt (M) och Håkan Juholt (S) utsatta för mediedrev. Båda blev relativt hårt kritiserade i medierna, men endast Bildt kunde sitta kvar som utrikesminister medan Juholt avgick som Socialdemokraternas partiledare. Med hjälp av statuslärans fyra status visar denna retoriska analys att journalisternas frågor under mediedreven ofta handlade om moral och värderingar. Bildt pratar mer eller mindre uteslutande om fakta och hur fakta ska tolkas, vilket gör att han har stora möjligheter att styra undan journalisternas kritik. Juholt pratar huvudsakligen om moral och värderingar, vilket innebär att han godkänner journalisternas inramning av frågan och tar på sig skuld när det inte nödvändigtvis finns någon. Analysen visar hur statusläran kan användas för att analysera grundantaganden i en intervju eller debatt, liksom hur statusläran kan ge nya insikter till framing.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
SAMHÄLLSVETENSKAP ->
Medie- och kommunikationsvetenskap ->
Kommunikationsvetenskap
Nyckelord:
politisk retorik, statusläran, stasis theory, kategoria, apologia, framing, kriskommunikation
Postens nummer:
202233
Posten skapad:
2014-09-02 11:45

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007