transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

”Ett paradis för dig själv och din maka”. Kvinnor och män i trädgårdsskrifter för allmogen omkring 1900

Författare och institution:
Andreas Nord (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
Bulletin för trädgårdshistorisk forskning, 23 s. 15–18
ISSN:
1652-2362
Publikationstyp:
Artikel, övrig vetenskaplig
Publiceringsår:
2010
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Annan humaniora
Postens nummer:
202150
Posten skapad:
2014-08-30 18:10
Posten ändrad:
2015-02-27 22:19

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007