transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Introduction: Constructions and frames meet language technology

Författare och institution:
Lars Borin (Institutionen för svenska språket); Gerard de Melo (-); Karin Friberg Heppin (Institutionen för svenska språket); Tiago Timponi Torrent (-)
Publicerad i:
Constructions and Frames, 6 ( 1 ) s. 1-8
ISSN:
1876-1933
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling)
NATURVETENSKAP ->
Data- och informationsvetenskap ->
Språkteknologi (språkvetenskaplig databehandling) ->
Datorlingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Jämförande språkvetenskap och lingvistik ->
Lingvistik
Nyckelord:
language technology, framenet, constructicon, construction grammar, lexical resources, infrastructure
Postens nummer:
202127
Posten skapad:
2014-08-29 16:04
Posten ändrad:
2014-12-12 14:34

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007