transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Higher CSF interleukin-6 and CSF interleukin-8 in current depression in older women. Results from a population-based sample.

Författare och institution:
Silke Kern (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Ingmar Skoog (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Anne Börjesson-Hanson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Svante Östling (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Jürgen Kern (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Pia Gudmundsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Lars Rosengren (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Margda Waern (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Brain, behavior, and immunity, 41 s. 55-58
ISSN:
1090-2139
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Fulltextlänk (lokalt arkiv):
Sammanfattning (abstract):
The literature regarding cerebrospinal fluid (CSF) cytokines in geriatric depression is sparse. The aim of this study was to examine associations between CSF interleukin-6 (IL-6), interleukin-8 (IL-8) and depression in a population-based sample of older women who were followed for 17years.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Nyckelord:
Prospective; Population-based; CSF; Interleukin-6; Interleukin-8; Depression; Older women
Postens nummer:
202054
Posten skapad:
2014-08-28 13:08
Posten ändrad:
2014-12-08 12:18

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007