transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Bidirectional links between Alzheimer's disease and Niemann-Pick type C disease.

Författare och institution:
Martina Malnar (-); Silva Hecimovic (-); Niklas Mattsson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi)
Publicerad i:
Neurobiology of disease, 72 s. 37-47
ISSN:
1095-953X
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Alzheimer's disease (AD) and Niemann-Pick type C (NPC) disease are progressive neurodegenerative diseases with very different epidemiology and etiology. AD is a common cause of dementia with a complex polyfactorial etiology, including both genetic and environmental risk factors, while NPC is a very rare autosomal recessive disease. However, the diseases share some disease-related molecular pathways, including abnormal cholesterol metabolism, and involvement of amyloid-β (Aβ) and tau pathology. Here we review recent studies on these pathological traits, focusing on studies of Aβ and tau pathology in NPC, and the importance of the NPC1 gene in AD. Further studies of similarities and differences between AD and NPC may be useful to increase the understanding of both these devastating neurological diseases.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
202053
Posten skapad:
2014-08-28 13:01
Posten ändrad:
2015-01-07 11:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007