transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Mission och passion. Minas livsresa från Tvärred till Tundua

Författare och institution:
Pia Lundqvist (Institutionen för historiska studier)
Publicerad i:
Personligt talat. Biografiska perspektiv i humaniora. (red.) Maria Sjöberg, s. s. 231–254
ISBN:
978-91-7061-152-0
Publikationstyp:
Kapitel, refereegranskat
Förlag:
Makadam förlag
Förlagsort:
Göteborg
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Historia och arkeologi ->
Historia
HUMANIORA ->
Filosofi, etik och religion ->
Religionshistoria
Nyckelord:
Mission, Fristaten Kongo, Kolonialism, Genus, Biografi
Postens nummer:
202038
Posten skapad:
2014-08-28 11:20

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007