transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Latinska ord: Satellit

Författare och institution:
Karin Westin Tikkanen (Institutionen för språk och litteraturer)
Publicerad i:
Legatus Mensae, 4/2014 s. 19
ISSN:
0284-6004
Publikationstyp:
Artikel, övrig
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Nordiska språk ->
Svenska språket
HUMANIORA ->
Språk och litteratur ->
Språkstudier ->
Klassiska språk ->
Latin
Nyckelord:
latin, satellit
Postens nummer:
202032
Posten skapad:
2014-08-28 09:50

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007