transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Neurological assessment and its relationship to CSF biomarkers in amateur boxers.

Författare och institution:
Sanna Neselius (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Helena Brisby (Institutionen för kliniska vetenskaper, sektionen för anestesi, biomaterial och ortopedi, Avdelningen för ortopedi); Jan Marcusson (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Thomas Karlsson (-)
Publicerad i:
PloS one, 9 ( 6 ) s. e99870
ISSN:
1932-6203
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Mild traumatic brain injury (TBI) or concussion is common in many sports. Today, neuropsychological evaluation is recommended in the monitoring of a concussion and in return-to-play considerations. To investigate the sensitivity of neuropsychological assessment, we tested amateur boxers post bout and compared with controls. Further the relationship between neuropsychological test results and brain injury biomarkers in the cerebrospinal fluid (CSF) were investigated.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Postens nummer:
202002
Posten skapad:
2014-08-27 13:22
Posten ändrad:
2014-12-03 13:48

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007