transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Accuracy of Brain Amyloid Detection in Clinical Practice Using Cerebrospinal Fluid beta-Amyloid 42 A Cross-Validation Study Against Amyloid Positron Emission Tomography

Författare och institution:
Sebastian Palmqvist (-); Henrik Zetterberg (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Kaj Blennow (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); Susanna Vestberg (-); Ulf Andreasson (Institutionen för neurovetenskap och fysiologi, sektionen för psykiatri och neurokemi); David J Brooks (-); Rikard Owenius (-); Douglas Hägerström (-); Per Wollmer (-); Lennart Minthon (-); Oskar Hansson (-)
Publicerad i:
JAMA neurology, 71 ( 10 ) s. 1282-1289
ISSN:
2168-6157
Publikationstyp:
Artikel, refereegranskad vetenskaplig
Publiceringsår:
2014
Språk:
engelska
Fulltextlänk:
Sammanfattning (abstract):
Before adding cerebrospinal fluid (CSF) biomarkers to the diagnostic workup of Alzheimer disease, it needs to be determined whether CSF biomarkers analyzed in routine clinical practice can reliably predict cortical β-amyloid (Aβ) deposition.
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP ->
Medicinska grundvetenskaper ->
Neurovetenskaper ->
Neurokemi
Nyckelord:
MILD COGNITIVE IMPAIRMENT, ALZHEIMERS-DISEASE, PROSPECTIVE COHORT, CSF BIOMARKERS, TAU-PROTEIN, DEMENTIA, MARKERS, DISCRIMINATION, ASSOCIATION, DEPOSITION
Postens nummer:
201992
Posten skapad:
2014-08-27 12:52
Posten ändrad:
2014-12-01 17:38

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007