transparent gif

 

Ej inloggad.

Göteborgs universitets publikationer

Arvet efter Grubb. Om struktur och innehåll i svenska ordspråkssamlingar genom tiderna

Författare och institution:
Emma Sköldberg (Institutionen för svenska språket)
Publicerad i:
I: L.-E. Edlund & B. af Klintberg (red.) Aspekter på ordspråk. Föredrag vid ett symposium i Uppsala 27-28 april 2011, Acta Academiae Regiae Gustavi Adolphi ( CXXX ) s. 122-143
ISBN:
978-91-87403-06-4
ISSN:
0065-0897
Publikationstyp:
Konferensbidrag, refereegranskat
Publiceringsår:
2014
Språk:
svenska
Ämne (baseras på Högskoleverkets indelning av forskningsämnen):
HUMANIORA ->
Språk och litteratur
Postens nummer:
201977
Posten skapad:
2014-08-27 09:37
Posten ändrad:
2014-08-28 08:29

Visa i Endnote-format

Göteborgs universitet • Tel. 031-786 0000
© Göteborgs universitet 2007